CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP, SỬA CHỮA CẢI TẠO TÒA NHÀ

TT

 

TÊN CÔNG TRÌNH

1 TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG -PHƯỜNG XUÂN KHANH THỊ XÃ SƠN TÂY.
2 TRỤ SỞ TÒA SOẠN TẠP CHÍ GIA ĐÌNH TRẺ EM -139 NGUYỄN THÁI HỌC TP HÀ NỘI.
3 KHOA KỸ THUẬT CHỈNH HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI-50 ĐƯỜNG GIÁI PHÓNG HÀ NỘI
4 CẢI TẠO NÂNG CẤP TRỤ SỞ CỤC BẢO VỆ TRẺ EM -34 TRẦN PHÚ -HÀ NỘI.
5 CẢI TẠO NỘI THẤT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI-NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM –
6 CẢI TẠO NỘI THẤT CHI NHÁNH BA ĐÌNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.

Tin Liên Quan