CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP, SỬA CHỮA CẢI TẠO TÒA NHÀ

TT

TÊN CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ HĐ 

( VN ĐỒNG)

THỜI GIAN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
KHỞI CÔNG

HÒAN THÀNH

1 TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG -PHƯỜNG XUÂN KHANH THỊ XÃ SƠN TÂY. 4.200.000.000 2007 2008 CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
2 TRỤ SỞ TÒA SOẠN TẠP CHÍ GIA ĐÌNH TRẺ EM -139 NGUYỄN THÁI HỌC TP HÀ NỘI. 2.5000.0000 2008 2009 TẠP CHÍ GIA ĐÌNH TRẺ EM
3 KHOA KỸ THUẬT CHỈNH HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI-50 ĐƯỜNG GIÁI PHÓNG HÀ NỘI 1.800.000.000 2008 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI.
4 CẢI TẠO NÂNG CẤP TRỤ SỞ CỤC BẢO VỆ TRẺ EM -34 TRẦN PHÚ -HÀ NỘI. 3.500.000.000 2011 2012 CỤC BẢO VỆ TRẺ EM
5 CẢI TẠO NỘI THẤT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI-NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – 3.900.000.000 2015 2016 CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM –
6 CẢI TẠO NỘI THẤT CHI NHÁNH BA ĐÌNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. 2.200.000.000 2016 2017 VIETCOMBANK BA ĐÌNH.

Tin Liên Quan