Công trình tiêu biểu

TRỤ SỞ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ TĨNH

TRỤ SỞ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ TĨNH

TRỤ SỞ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ TĨNH –HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM KIỂU VRV III
BẢO HIỂM TIỀN GỬI

BẢO HIỂM TIỀN GỬI

BẢO HIỂM TIỀN GỬI KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ TP HẢI PHÒNG -HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV III
NHÀ LỚP HỌC 07 TẦNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

NHÀ LỚP HỌC 07 TẦNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

NHÀ LỚP HỌC 07 TẦNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 43 TRẦN DUY HƯNG HÀ NỘI HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ  CỤC TRONG...
Đọc Thêm

TRỤ SỞ BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI

TRỤ SỞ BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI

TRỤ SỞ BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI 12 NGÔ QUYỀN HÀ NỘI HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VRVII CỤC TRONG KIỂU TREO DƯỚI...
Đọc Thêm

TRUNG TÂM BÁO CHÍ SEAGAMES 22

TRUNG TÂM BÁO CHÍ SEAGAMES 22

TRUNG TÂM BÁO CHÍ SEAGAMES 22 – HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN – HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ MULTI LG -KIỂU CỤC TRONG CASSETTE ...
Đọc Thêm

HỘI TRƯỜNG THÀNH UỶ THÀNH PHỐ YÊN

HỘI TRƯỜNG THÀNH UỶ THÀNH PHỐ YÊN

HỘI TRƯỜNG THÀNH UỶ THÀNH PHỐ YÊN – HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ  DO CÔNG TY GETMANCO THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 08 TẦNG