Liên hệ

CÔNG TY SẢN XUẤT & KINH DOANH THIẾT BỊ TỔNG HỢP

+Văn phòng giao dịch : Số 36 lô 7-Hội KTS ( Số 32/36 Đường Vườn Hoa 1-6) – Phường Ô Chợ Dừa -Quận Đống Đa-TP Hà Nội -Việt Nam

+Tel :084-24-35377623 / 35377624 Fax: 084-24-35377624.

+Website :www.getmanco.com.vn

+Email: getmanco@yahoo.com/getmanco@gmail.com

https://www.facebook.com/getmancocompany/