NHÀ LỚP HỌC 07 TẦNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

NHÀ LỚP HỌC 07 TẦNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 43 TRẦN DUY HƯNG HÀ NỘI

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ  CỤC TRONG KIỂU TREO DƯỚI TRẦN -ÂM TRẦN.

HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ GỒM ÂM THANH CÔNG CỘNG, CAMERA QUAN SÁT VÀ HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

 

Tin Liên Quan