Sản phẩm tiêu biểu

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP, SỬA CHỮA CẢI TẠO TÒA NHÀ

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP, SỬA CHỮA CẢI TẠO TÒA NHÀ

TT   TÊN CÔNG TRÌNH 1 TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG -PHƯỜNG XUÂN KHANH THỊ XÃ SƠN TÂY. 2 TRỤ SỞ...
Đọc Thêm

CÁC CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KIỂU VRV  KHÁC

CÁC CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KIỂU VRV KHÁC

TT TÊN CÔNG TRÌNH 1 NHÀ ĂN LỚN -TỈNH ỦY YÊN BÁI -MÁY ĐHTT ĐẶT ẦN TRẦN NHÃN HIỆU TRANE-TỔNG CÔNG SUẤT LẠNH:27 HP HỘI...
Đọc Thêm

CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP,LẮP ĐẶT HỆ THỐNG M& E

CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP,LẮP ĐẶT HỆ THỐNG M& E

CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP,LẮP ĐẶT HỆ THỐNG M& E GỒM ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, ĐIỆN NHẸ , ÂM THANH, ÁNH SÁNG , MẠNG LAN , HỆ...
Đọc Thêm