Sản phẩm tiêu biểu

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP, SỬA CHỮA CẢI TẠO TÒA NHÀ

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP, SỬA CHỮA CẢI TẠO TÒA NHÀ

TT TÊN CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ HĐ  ( VN ĐỒNG) THỜI GIAN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ KHỞI CÔNG HÒAN THÀNH 1 TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN...
Đọc Thêm

CÁC CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KIỂU VRV  KHÁC

CÁC CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN -ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KIỂU VRV KHÁC

TT TÊN CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ TRIỆU ĐỒNG THỜI GIAN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ KHỞI CÔNG HÒAN THÀNH 1 NHÀ ĂN LỚN -TỈNH ỦY YÊN...
Đọc Thêm

CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP,LẮP ĐẶT HỆ THỐNG M& E

CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP,LẮP ĐẶT HỆ THỐNG M& E

CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP,LẮP ĐẶT HỆ THỐNG M& E GỒM ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, ĐIỆN NHẸ , ÂM THANH, ÁNH SÁNG , MẠNG LAN , HỆ...
Đọc Thêm